• Sarna
  • Żubry

Aktualności

Lista aktualności

260xherb.jpg

XX Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zwołania XX Sesji Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym

260xherb.jpg

Informacja

W sprawach dotyczących przyłączy wodnych i kanalizacyjnych Gminę Białowieża obsługują Wodociągi Podlaskie...