• Sarna
  • Żubry

Aktualności

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu he260.jpg

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Białowieża

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 8.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

Ilustracja do artykułu he260.jpg

Ogłoszenie

W związku z rezygnacją sołtysa Teremisek z pełnienia funkcji zaistniała konieczność dokonania wyboru nowego sołtysa

Ilustracja do artykułu he260.jpg

OBWIESZCZENIE

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnej XXXV Sesji Rady Gminy

Przydatne linki