• Sarna
  • Żubry

Aktualności

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu herb260.gif

Informacja

Prośba o pilny zwrot kwitariuszy K-103 dotyczących opłaty miejscowej w roku 2016

Ilustracja do artykułu herb22-260.jpg

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00.