• Sarna
  • Żubry

Aktualności

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu mrirw260.jpg

Pomoc finansowa dla gospodarstw

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał ogłoszenie dotyczące pomocy finansowej dla gospodarstw, w których w 2016 r. wystąpiły szkody spowodowane gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub suszą.