• Żubry
  • Sarny

Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek

Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu serdecznie zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w Konkursie i nadsyłanie zgłoszeń do 10 maja 2017r.
 
Wszystkie informacje związane z Konkursem znajdują się w załącznikach:
1. Aktualny regulamin konkursu.
2. Oświadczenie na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku obiektu zgłoszonego.
3. Druk zgłoszenia.
4. Plakat konkursu do wiadomości mieszkańców.
 
 
Organizatorem Konkursu jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 
Dodatkowe informacje i pytania prosimy kierować pod
nr. tel. (86) 27 71 328 /30
e-mail: zabytekpodlasia@gmail.com