• Żubry
  • Sarny

Nabór nr 1/2017/PROW – podejmowanie działalności gospodaczej

Nabór nr 1/2017/PROW – podejmowanie działalności gospodaczej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

NABÓR nr 1/2017/PROW
w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD
Cel szczegółowy: II.1 Wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału gospodarczego LGD
Przedsięwzięcie: II.1.1 Bądź przedsiębiorczy (rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych firm i rozwój istniejących) z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Czytaj całość na stronie LGD >>>>>>