• Żubry
  • Sarny

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Realizacja przedsięwzięcia oparta jest o współpracę JST z organizacjami pozarządowymi.

Dotacją objęte jest zadanie: Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej projektu "Budowa bulwarów wraz z oświetleniem nad rzeką Narewka - Etap I"