• Żubry
  • Sarny

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

Zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie:

W związku z planowanymi naborami wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie:
• podejmowania działalności gospodarczej
• rozwijania działalności gospodarczej
• budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Więcej w załącznikach.