• Żubry
  • Sarny

Samorządowcy chcą cofnięcia zakazu wstępu do puszczy

Samorządowcy chcą cofnięcia zakazu wstępu do puszczy

Radni gminy Białowieża chcą uchylenia decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczącej ograniczenia wstępu do lasu mieszkańcom na terenie nadleśnictwa Białowieża. List w tej sprawie wysłali do ministra środowiska Jana Szyszki...

Samorządowcy chcą cofnięcia zakazu wstępu do puszczy. Radni gminy Białowieża chcą uchylenia decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczącej ograniczenia wstępu do lasu mieszkańcom na terenie nadleśnictwa Białowieża. List w tej sprawie wysłali do ministra środowiska Jana Szyszki.

Dyrektor Konrad Tomaszewski wydał decyzję o wyłączeniu z użytkowania i ograniczeniu wstępu do lasu na terenie nadleśnictwa Białowieża na ponad 4 tysiącach hektarów. Dotyczy to m.in. leśnictwa Grudki, Podcerkiew oraz części południowej leśnictw Nowe i Batorówka. W obrębie tzw. obszarów referencyjnych znalazły się m.in. tor kolejowy Białowieża-Hajnówka i miejscowości: Czerlonka i Grudki. Ponadto kilka szlaków turystycznych i Miejsce Mocy, drogi dojazdowe, jak też zaplanowana ścieżka rowerowa Białowieża - Hajnówka.

Więcej pod adresem Radio Białystok