• Żubry
  • Sarny

Udostępnienie obszarów referencyjnych w Puszczy Białowieskiej.

Udostępnienie obszarów referencyjnych w Puszczy Białowieskiej.

Okoliczni mieszkańcy i turyści mogą swobodnie korzystać z tzw. powierzchni referencyjnych w nadleśnictwach Białowieża i Browsk w Puszczy Białowieskiej...


Udostępnienie obszarów referencyjnych w Puszczy Białowieskiej. Okoliczni mieszkańcy i turyści mogą swobodnie korzystać z tzw. powierzchni referencyjnych w nadleśnictwach Białowieża i Browsk w Puszczy Białowieskiej.

W odpowiedzi na postulaty lokalnej społeczności oraz samorządów, dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski wydał 20 kwietnia br. potwierdzającą ten stan rzeczy decyzję.
Dwa obszary referencyjne o łącznej powierzchni 5610,7 ha w nadleśnictwach Białowieża i Browsk zostały utworzone 31 marca tego roku na mocy decyzji dyrektora generalnego LP jako tereny wyłączone z gospodarki leśnej i poddanie de facto ochronie ścisłej.

Więcej pod adresem Lasy Państwowe