• Żubry
  • Sarny

Druga edycja programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Druga edycja programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Nasza miejscowość otrzyma 6 175 000 zł

Kolejne dobre wiadomości dla naszej Gminy! W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nasza miejscowość otrzyma 6 175 000 zł przeznaczonych na:

1. „Remont układu komunikacyjnego dróg gminnych w Białowieży” – kwota dofinansowania  3 800 000,00 zł

(zadanie obejmuję remont ulic: ul. Podolany Drugie, ul. Zaułek Osoczników, ul. Zaułek Bartników – II etap, ul. Leśnej, ul. Podleśnej oraz części ul. Centura w Białowieży, zgodnie z dokumentacją techniczną)

2. „Budowa wodociągu Budy-Czerlonka w Gminie Białowieża” - kwota dofinansowania 2 375 000,00 zł

(zadanie obejmuję budowę wodociągu Budy-Czerlonka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia na istniejącym wodociągu)

gmina_bialowieza.jpg