• Żubry
  • Sarny

Laptopy dla szkoły

Laptopy dla szkoły

W dniu 30.12.2020 r. Gmina Białowieża przekazała do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży 12 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi...

W dniu 30.12.2020 r. Gmina Białowieża przekazała do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży 12 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi, zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - Dotyczące realizacji programu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 2811/2020).

Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 44000,00 zł i stanowiła 100 procent kosztów kwalifikowanych projektu.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.