• Żubry
  • Sarny

Lokalny system monitoringu w Gminie Białowieża

Lokalny system monitoringu w Gminie Białowieża

W dniu 28.12.2018 r. Gmina Białowieża w odpowiedzi na rządowy konkurs w ramach PROGRAMU OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ – RAZEM BEZPIECZNIEJ złożyła wniosek na realizację zadania pt. „Lokalny system monitoringu w Gminie Białowieża”. Projekt zakłada budowę lokalnego systemu monitoringu na terenie miejscowości Białowieża (umieszczenie 23 kamery w 8 punktach). Dodatkowo przewidziano zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży.

Całkowita wartość projektu: 113 558,35 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 90 819,88 zł (ok. 80%)

TRWA OCENA ZŁOŻONEGO WNIOSKU