• Żubry
  • Sarny

Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.

Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.

Zakup wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Białowieża

W dniu 05.06.2019 r. Wójt Gminy Białowieża podpisał umowę na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Białowieża” w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.

Głównym celem naszego przedsięwzięcia, jest stworzenie łatwo dostępnego miejsca bez barier architektonicznych, które zaspokajałoby potrzeby przede wszystkim osób starszych  w rożnych sferach życia społecznego. Dzięki zakupieniu wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej stworzymy warunki do rozwoju zainteresowań naszych mieszkańców i organizacji rożnego typu wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz edukacyjnych i rekreacyjnych.

Realizacja przedsięwzięcia zakładała odnowienie i wyposażenia budynku przeznaczonego jako miejsce integracji społeczności lokalnej z dużym naciskiem na aktywizację osób powyżej 60 roku życia. Operacja swoim zakresem obejmie kompleksowe wyposażenie budynku przy naszej szkole (dawna Galeria Sarenka). Zakupienie wyposażenia pozwoli na udostępnienie obiektu i zaoferowanie rożnych form rozwoju. I tak wyposażenie zaplecza kuchennego w niezbędne sprzęty czy sali spotkań (stoły, krzesła, wieszaki na ubrania itp.)  umożliwia organizację rożnego rodzaju spotkań, pogadanek czy imprez integracyjnych. Dodatkowo aby zwiększyć możliwość „wykorzystania” obiektu zostanie zakupiony sprzęt pozwalający na przeprowadzenie różnych warsztatów, szkoleń itp. (m.in. router do Internetu, telewizor, laptop, rzutnik, ekran).

Dotacja na realizację zadania została udzielona z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” w kwocie 14 667 zł co stanowi ok. 50% kosztów całego zadania. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2019 r.