• Żubry
  • Sarny

Realizacja operacji pt. „Promocja turystyki zrównoważonej szansą rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019

Realizacja operacji pt. „Promocja turystyki zrównoważonej szansą rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019

W dniu 24 maja 2019 r. Gmina Białowieża podpisała umowę z Województwem Podlaskim na realizację operacji pt. „Promocja turystyki zrównoważonej szansą rozwoju obszarów wiejskich”  w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Dofinansowanie otrzymano w ramach Działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wspólną promocję   oferty i lokalnych produktów, co bezpośrednio wpłynie na rozwój turystyki zrównoważonej na obszarze naszej gminy.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
1. Organizacja „Kiermaszu produktów lokalnych” (impreza plenerowa, na której mieszkańcy, twórcy będą mogli zaprezentować swoją ofertę, produkty lokalne – 15 lokalnych wystawców).
2. Wydanie foldera promocyjnego (folder będzie zawierał niezbędne informację o atrakcjach w naszej gminie oraz będzie promował ofertę, produkty lokalne – nakład 1 000 szt.).
3. Promocja „Kiermaszu produktów lokalnych” (poprzez emisję spotu reklamowego w regionalnym radiu).

Efekty realizacji operacji to:
• Nawiązywanie współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki.
• Promocja jakości życia na wsi.
• Tworzenie warunków do rozwoju produktów turystyki wiejskiej.
• Promocja lokalnych produktów i usług oraz wzrost ich jakości.

Istotą operacji jest wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie oraz aktywizację mieszkańców naszej gminy do wspólnego działania.

Zapraszamy serdecznie na „Kiermasz produktów lokalnych”, który odbędzie się 22 czerwca 2019 r. na parkingu gminnym przy ul. Kolejowej w Białowieży w godz. 13:00 -22:00

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzania strony internetowej.