• Żubry
  • Sarny

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Prawie 2 miliony złotych otrzyma Gmina Białowieża w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prawie 2 miliony złotych otrzyma Gmina Białowieża w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To ogromne wsparcie dla naszego samorządu.

Wsparcie zostanie przeznaczone na następujące działania:
1. Przebudowa układu dróg gminnych w Białowieży wraz z oświetleniem ulicznym - ul. Sarnia oraz ul. Puszczańska II etap
2.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża - dotyczy prac w budynku Urzędu Gminy, w którym mieści się również Białowieski Ośrodek Kultury i Biblioteka.