• Żubry
  • Sarny

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Białowieża

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Białowieża

 31 grudnia 2018 r. Gmina Białowieża złożyła wniosek o dofinansowanie projektu  pt. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Białowieża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.  Projekt dotyczy głębokiej TERMOMODERNIZACJI dwóch budynków w Białowieży – budynku Urzędu Gminy, w którym mieści się również Białowieski Ośrodek Kultury oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w który mieści się przedszkole samorządowe, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej oraz mieszkania komunalne.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Białowieża poprzez redukcję kosztów ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej. Produktem projektu będą dwa budynki poddane kompleksowej termomodernizacji , w którym zgodnie z audytem energetycznym roczne zapotrzebowanie na energię spadnie o ponad 64% i 85% (bez oświetlenia), a emisja CO2 spadnie łącznie o ponad 70%.

Całkowita wartość projektu: 2 400 450,17 zł

Wartość dofinansow3ania z UE: 1 823 345,95 zł (85%)   

TRWA OCENA ZŁOŻONEGO WNIOSKU