• Żubry
  • Sarny

Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży

Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży

Przebudowa i modernizacja istniejącego parkingu

 Zakończono  realizację  projektu  pt.  „Zagospodarowania  i  uporządkowanie  przestrzeni publicznej przy ul.  Kolejowej w Białowieży"

Dofinansowanie  w  wysokości  85%, otrzymaliśmy  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - działania  8.6. Dofinansowanie projektu z UE: 499 996,84 PLN

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Białowieży poprzez lepsza organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne, dzięki rewitalizacji przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży.

W  ramach  inwestycji  wykonano  nową  granitowa  nawierzchnie  przed  sceną, nowy  chodnik  wzdłuż nowo  powstałych  miejsc  przeznaczonych  pod  ustawienia  straganów uporządkowujących przestrzeń handlową  na terenie parkingu.  Wymieniono  wszystkie  słupy  oświetlenia  parkowego,  wykonano  system  monitoringu  wizyjnego,  wybudowano  nowe  ogrodzenie  oraz  zagospodarowano tereny  zielone. W ramach projektu powstała siłownia  zewnętrzną  wraz  z  elementami  małej  architektury,  tablice  edukacyjne,  ławka  solarna, trampolina  oraz  stojak  na  rowery,  ławki i kosze na śmieci. 

Wszystkie elementy wykonano  w  ramach  I  etapu  zagospodarowania  przestrzennego na terenie parkingu gminnego.


Gmina realizuję projekt pt. „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie otrzymaliśmy dzięki środkom będącym w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Zadanie jakie obejmuję projekt to: utwardzenie terenu w obrębie amfiteatru, budowę siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury. Planujemy także zakup ławki solarnej oraz tablic edukacyjnych. Ponadto na parkingu gminnych powstanie system monitoringu wizyjnego i  zostanie wyremontowane istniejące oświetlenie parkowe.  Wartość dofinansowanie jakie udało nam się pozyskać to ok. 500 tyś. zł. Planowane zakończenie rzeczowe projektu to listopad br.