• Sarna
  • Żubry

Komunikaty ogłoszenia

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu hher.jpg

XVII Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zwołania XVII Sesji Rady Gminy o godzinie 14:00 dnia 8 czerwca 2020r.

Ilustracja do artykułu 260x0.jpg

XVI Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia18 maja 2020 r. w sprawie zwołania XVI Sesji Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym o godzinie 14:00 dnia 25 maja 2020r.

Ilustracja do artykułu her.jpg

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

Informujemy, że w dniu 12 maja 2020r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży przedstawił Wójtowi Gmina Białowieża stan przygotowań do ponownego otwarcia przedszkola...

Ilustracja do artykułu gops z.jpg

Informacja

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ilustracja do artykułu projekts.jpg

Projekt budowy ścieżki rowerowej

Dotyczy: „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa” na rzecz PZDW w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu wifi4eu260v2.jpg

Hotspot – WIFI4EU

W związku z kończącym się projektem na bezpłatny publiczny dostęp do internetu HotSpot, gmina zrealizowała nowy projekt...