• Żubry
  • Sarny

Azbest 2018

Azbest 2018

Pomoc mieszkańcom GMINY BIAŁOWIEŻA przy usuwaniu azbestu

Wójt Gminy Białowieża ogłasza nabór zgłoszeń mieszkańców  chętnych do skorzystania z pomocy przy odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 marca 2018 r.

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:
Informacja o wyrobach 32.54 KB pdf
Ocena ryzyka 53.28 KB pdf
Wniosek - usuwanie azbestu 18.41 KB pdf