• Żubry
  • Sarny

„Białowieska Agroturystyka Roku”

„Białowieska Agroturystyka Roku”

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

W dniu 30.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Białowieża odbyło się spotkanie wieńczące konkurs „Białowieska Agroturystyka Roku”.

Nagrody wręczyli Wójt Gminy Białowieża Grzegorz Kasprowicz, Przewodnicząca Gminnego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pani Irena Bajko, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Pan dr Michał Krzysiak oraz Komendant placówki Straży Granicznej w Białowieży kpt. Cezary Nazarko.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.