• Żubry
  • Sarny

Ćwiczenia "PODLASIE-16"

Ćwiczenia "PODLASIE-16"

Komunikat w związku z przeprowadzanym ćwiczeniem Podlasie-16...


W dniu 22 września 2016 r., w związku z przeprowadzanym ćwiczeniem Podlasie-16, w celu weryfikacji sprawności działania systemu alarmowania, w godz. 11.00 - 12.00 planowane jest przekazywanie komunikatów głosowych za pomocą syren alarmowych. Komunikaty głosowe będą miały charakter ćwiczebny.