• Żubry
  • Sarny

CZAS NA ODNOWE!!!

CZAS NA ODNOWE!!!

Remont GEOMETRYCZNEGO ŚRODKA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ!!!

Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu w ramach konkursu na udzielenie z budżetu Województwa Podlaskiego pomocy finansowej Gminom w ramach „ Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectwa z terenu Województwa Podlaskiego oraz dzięki Sołtysowi Zastawy i mieszkańcom sołectwa, mogliśmy w końcu rozpocząć remont GEOMETRYCZNEGO ŚRODKA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ!!!