• Żubry
  • Sarny

Głos Białowieży Nr 10/2023

Głos Białowieży Nr 10/2023

Zapraszamy do lektury najnowszego sierpniowego wydania Głosu Białowieży Nr 8/2023.
Zapraszamy do lektury najnowszego październikowego wydania Głosu Białowieży Nr 10/2023.
Życzymy miłej lektury!
Redakcja
Gazeta dostępna w formacie pdf na stronie internetowej Urzędu Gminy Białowieża (www.gmina.bialowieza.pl, zakładka WIĘCEJ, zakładka GAZETA LOKALNA) oraz w stałych punktach na terenie Białowieży:
Sekretariat Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1
Białowieski Ośrodek Kultury, ul. Sportowa 1
Biblioteka, ul. Sportowa 1
Sklep Promyk, ul. Stoczek 9
Sklep Sarenka, ul. Stoczek 38
Sklep Alwa, ul. Stoczek 196
Sklep Jarzębinka, ul. Pałacowa 11
Sklep Arhelan, ul. Grudkowska 3
Poczta, ul. Parkowa 2
Bank Spółdzielczy, ul. Parkowa 2
Stacja paliw, ul. Pałacowa 73
Sołtys Podolany
Sołtys Pogorzelce
Sołtys Teremiski
Sołtys Budy
Sołtys Grudki
Sołtys Czerlonka