• Żubry
  • Sarny

II Kongresie Geodetów Polskich

II Kongresie Geodetów Polskich