• Żubry
  • Sarny

Informacja

Informacja

Informacja Wójta Gminy Białowieża

Drodzy mieszkańcy Gmina Białowieża,


Jak wszyscy wiemy obecnie w Polsce obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jest to czas niezwykle dla nas trudny i wymagający wielkiej odpowiedzialności oraz solidarności. Cieszę się, że większość mieszkańców naszej miejscowości podchodzi do tej sytuacji niezwykle poważnie. Serdecznie dziękuję za Państwa ogromną odpowiedzialność oraz cierpliwość.
W związku z obecną sytuacją zarówno ja, jak i Urząd Gminy Białowieża, realizuję wszystkie wytyczne wynikające z ustaw, rozporządzeń Premiera jak i poszczególnych ministerstw oraz zaleceń Wojewody Podlaskiego. Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie i koordynowanie działań w czasie stanu pandemii oraz służbami odpowiedzialnymi za wyciąganie konsekwencji w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. Apeluję do Państwa o zgłaszanie wszelki naruszeń, które Państwo zauważą do odpowiednich służb tj. Policji czy Sanepidu. To właśnie te instytucje mają zadania kontrolne w zakresie epidemii i przestrzegania obowiązującego prawa, o czym niestety niewielka grupa mieszkańców naszej miejscowości zdaje się zapominać albo po prostu o tym nie wie. Gmina nie ma w tym zakresie żadnych uprawnień decyzyjnych ani kontrolnych, a nie możemy działać poza obowiązującym nas prawem. Także zgłaszanie tego typu naruszeń, nawet w dobrej wierze, do osób postronnych lub nieuprawnionych do reagowania, które samowolnie, całkowicie bezprawnie, przyznają sobie kompetencje do m.in. działania w imieniu mieszkańców, potęguje jedynie poziom chaosu.
Jednocześnie zwracam się z ogromną prośbą o niewprowadzanie mieszkańców naszej Gminy w błąd co do uprawnień Wójta czy Radnych w tym zakresie. Działania te przynoszą wielką szkodę wszystkim tym którzy realnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami walczą z ogromnym zagrożeniem ,i powodują w społeczeństwie wrażenie, że władze nic nie robią w tej sprawie. Na pewno tego typu działania nie przysłużą się poprawie bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy. Są to zachowania skrajnie nieodpowiedzialne, nie mające nic wspólnego z dbaniem o dobro ogółu społeczeństwa.
Moi Drodzy, jeszcze raz proszę – zachowujmy się odpowiedzialnie i bądźmy w tych dniach solidarni. Wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia.


Odsyłam również do linków na stronie Urzędu Gminy Białowieża, gdzie znajdują się najważniejsze informacje odnośnie obecnej sytuacji:
http://gmina.bialowieza.pl/pl/aktualnosci/ogloszenia_komunikaty/rozporzadzenie-ministra-zdrowia.html
http://gmina.bialowieza.pl/pl/aktualnosci/ogloszenia_komunikaty/zintegrowana-platforma-edukacyjna.html
http://gmina.bialowieza.pl/pl/aktualnosci/ogloszenia_komunikaty/informacja-ministerstwa-zdrowia.html


Jeśli w ciągu 14 dni byli Państwo w miejscu, gdzie występuje koronawirus i zaobserwowali Państwo u siebie objawy takie, jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie należy powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną tel.: 604 441 454, 698 068 518, 604 279 575 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod nr alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział tel - 606 996 889, infolinia - 800 190 590.
Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia należy wyjaśniać telefonicznie lub innymi metodami zdalnej konsultacji.