• Żubry
  • Sarny

Informacja

Informacja

W związku z trwającymi pracami projektowymi, nad Projektem Przebudowy Drogi Powiatowej, Ul. Olgi Gabiec w Białowieży, informujemy że koncepcja planu zagospodarowania ww. ulicy jest dostępna w Urzędzie Gminy...

W związku z trwającymi pracami projektowymi, nad Projektem Przebudowy Drogi Powiatowej, Ul. Olgi Gabiec w Białowieży, informujemy że koncepcja planu zagospodarowania ww. ulicy jest dostępna w Urzędzie Gminy Białowieża, pokój nr 9 oraz na stronie internetowej urzędu. Wobec powyższego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z przedmiotowym dokumentem i wnoszenia uwag, dotyczących lokalizacji istniejących i projektowanych wjazdów na posesje w terminie do 14.10.2016.

Wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz