• Żubry
  • Sarny

Informacja

Informacja

Zmiany w rozliczaniu podatku VAT

W zwiazku ze zmianami w rozliczaniu podatku VAT od 01.01.2017 r. prosimy o wystawianie faktur na:

Nabywca
Gmina Białowieża
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża
NIP 603-00-66-107

Odbiorca
Urząd Gminy Białowieża
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża
NIP 543-17-57-466