• Żubry
  • Sarny

Informacja

Informacja

Prośba o pilny zwrot kwitariuszy K-103 dotyczących opłaty miejscowej w roku 2016

Wójt Gminy Białowieża uprzejmie prosi o pilny zwrot kwitariuszy K-103 dotyczących opłaty miejscowej w roku 2016.

Kwitariusze proszę dostarczać do pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy. Tel 85 6812 487 wew 31.