• Żubry
  • Sarny

Informacja o zakupach z dotacji celowej udzielonej Gminie Białowieża

Informacja o zakupach z dotacji celowej udzielonej Gminie Białowieża

Specjalne ubrania strażackie

           INFORMACJA O ZAKUPACH Z DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ GMINIE BIAŁOWIEŻA

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego mając na względzie poprawę skuteczności działania ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim, udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży.

Z pozyskanych środków Województwa Podlaskiego zakupiono na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Białowieża: 1 kpl. - Ubranie specjalne FHR 008 Max PL (3-częściowe), 10 par- Buty strażackie wsuwane FHR 005PL