• Żubry
  • Sarny

Komunikat w sprawie wdrożenia regionalnego systemu ostrzegania

Komunikat w sprawie wdrożenia regionalnego systemu ostrzegania

Informujemy, iż na obszarze województwa podlaskiego w ramach systemu wczesnego ostrzegania funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania.

(RSO) jest wykorzystywane do przekazywania ostrzeżeń  meteorologicznych/hydrologicznych (I, II, III stopnia), jak również komunikatów o znacznych utrudnieniach na drogach publicznych oraz innych komunikatów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Komunikat (ostrzeżenie) generowany jest przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. W zależności od rangi ostrzeżenia komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów.

ednym z komponentów RSO jest aplikacja mobilna, która dostępna jest bezpłatnie w sklepach z aplikacjami dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone).
Nawiązując do powyższego, zachęcam do skorzystania z niniejszej aplikacji. W celu szczegółowego zapoznania się z systemem ostrzegania w załączeniu przekazuję niezbędne informacje.

Barbara Szuma   
Inspektor

Pliki do pobrania

Przydatne linki