• Żubry
  • Sarny

Konkurs w ramach Działania 1.5

Konkurs w ramach Działania 1.5

Spotkanie informacyjne w Hajnówce dotyczące konkursu w ramach Działania 1.5 - wspieranie przedsiębiorczości na obszarach Natura2000

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wraz z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) - Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura2000.

Spotkanie odbędzie się 29 maja 2017 r. (poniedziałek), w godz. 10.00 – 13.00 w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1.

Prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań dotyczących Regulaminu konkursu do dnia 24 maja 2017 do godz. 15.00. Odpowiedzi na przesłane zapytania będą udzielane podczas sekcji: Pytania i odpowiedzi.

Pytania/ zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres: izabela.lasota@wrotapodlasia.pl

Dla kogo
Szkolenie będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura2000. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o konkursie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

Godzina Temat
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Źródła informacji o funduszach europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE
10.10 - 11.45 Omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej
11.45 - 12.00 Przerwa
12.00 - 13.00 Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 16 maja 2017 r. do 25 maja 2017 r. do godz. 15.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie  przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 0 8013 0 8013

Organizatorzy spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok,
Tel.: 0 8013 0 8013   

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw
15-874 Białystok

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
 
Zobacz: link
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne-w-hajnowce-dotyczace-konkursu-w-ramach-dzialania-15---wspieranie-przedsiebiorczosci-na-obszarach-natura2000.html