• Żubry
 • Sarny

Konsultacje aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020

Konsultacje aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

informuje, iż Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił postępowanie z udziałem społeczeństwa dotyczące aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020

Konsultacje będą trwały w dniach od 21 czerwca 2018 roku do 16 lipca 2018 roku

Projekt aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ (w zakładce konsultacje społeczne).

Z ww. dokumentem można się również zapoznać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać w wybranej formie:

 • drogą elektroniczną na adres: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Transportu, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
 • Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu bezpośrednio
  do sekretariatu Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1,
  15-888 Białystok, pokój 519.

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych:

 • 25 czerwca 2018 r. – odbyło się spotkanie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna -Starostwo Powiatowe), w godz. 09.00 -11.00
 • 27 czerwca 2018 r. – Białystok, ul. Św. Rocha 14 (WOAK-Spodki), w godz. 12.00 -14.00
 • 28 czerwca 2018 r. – Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 1 (sala konferencyjna - Urząd Miejski), w godz. 10.00 -12.00
 • 2 lipca 2018 r. – Bielsk Podlaski, Mickiewicza 46 (sala konferencyjna - Urząd Gminy), w godz. 12.00 – 14.00

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 16 lipca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Leszek Maciej Lulewicz
Dyrektor
Departamentu Infrastruktury i Transportu