• Sarna
  • Żubry

Komunikaty ogłoszenia

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu he45-260.jpg

OGŁOSZENIE

Zebranie mieszkańców gminy Białowieża z projektantami, opracowującymi projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przydatne linki