• Sarna
  • Żubry

Komunikaty ogłoszenia

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu herb72.jpg

XXVIII Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zwołania XXVIII Sesji Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym

Ilustracja do artykułu herb260.gif

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 147.2017 Wójta Gminy Białowieża z dnia 22 lutego 2017 r. o trybie i terminie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Białowieża w sprawie zmiany nazwy ulicy Browskiej w miejscowości Białowieża.

Ilustracja do artykułu herb260dobry.gif

O G Ł O S Z E N I E

Zebranie mieszkańców gminy Białowieża z projektantem, który będzie opracowywać dokumentacje projektowe instalacji fotowoltaicznych

Ilustracja do artykułu logo bok260.jpg

Wystawa

Białowieski Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę prac wykonanych w ramach praktyk przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

Przydatne linki