• Żubry
  • Sarny

LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” edycja 2018

LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” edycja 2018

START KONKURSU 23.04.2018 FINISZ NABORU 24.05.2018

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie X ” edycja 2018
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
START KONKURSU 23.04.2018 FINISZ NABORU 24.05.2018

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
- zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały lokalne zasoby.

Konkurs adresowany jest do:
- organizacji pozarządowych,
- grup nieformalnych,
- inicjatyw Działaj Lokalnie.

Dotacje do 6000 zł
Wkład własny w wysokości min. 25% planowanej dotacji, w tym min. 5% w formie finansowej

Wszyscy wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i realizować działania w gminach Powiatu Flajnowskiego lub w gminie Orla i gminie wiejskiej Bielsk Podlaski.
Regulamin konkursu i formularz wniosku (tylko wersja poglądowa) można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Samorządów, ul. Parkowa 3 w Hajnówce lub pobrać ze strony internetowej www.hainowka.pl Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 085/682 23 80, e-mail: biuro@euroregion-pb.pl w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie ww w.system.dziaIailokalnie.pl do dnia 24 maja 2018.

 

Przydatne linki