• Żubry
  • Sarny

Miała wypadek i zamiast się uczyć, musi się rehabilitować

Miała wypadek i zamiast się uczyć, musi się rehabilitować