• Żubry
  • Sarny

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w piłce siatkowej mężczyzn

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w piłce siatkowej mężczyzn

6 kwietnia (sobota) 2019 rok.

 

PODLASKIE ZRZESZENIE LZS W BIAŁYMSTOKU ORAZ URZĄD GMINY W BIAŁOWIEŻY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA:

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w piłce siatkowej mężczyzn

Miejsce zawodów: Białowieża, sala Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży (otwarcie turnieju i zbiórka wszystkich drużyn o godzinie 9.30) oraz Technikum Leśnego w Białowieży (część spotkań grupowych).

Termin: 6 kwietnia (sobota) 2019 rok.

Godzina rozpoczęcia: 9.30.

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z: Mateusz Gutowski: tel. 507 859 617, e- mail: mateusz.gutowski1985@gmail.com

Warunki udział w turnieju:

Zgłoszenie udziału do dnia 25 marca 2019 roku, Zgłoszenie należy wysłać na e-maila koordynatora zawodów: mateusz.gutowski1985@gmail.com. W tytule należy dodać dopisek „Mistrzostwa LZS".

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu zawodów może wziąć w nich udział 8 drużyn. W przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu drużyny będzie decydował termin zgłoszenia.

Opłaty wpisowego w wysokości 50 złotych od każdej startującej drużyny (maksymalnie 12 osób). Opłaty wpisowego dokonuje się w dniu zawodów.

Regulamin zawodów:

Turniej rozgrywany będzie na dwóch boiskach (sala Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz Technikum Leśnego).

Zespół może się składać maksymalnie z 12 zawodników (6 grających i 6 rezerwowych).

W składzie zespołu mogą być wyłącznie amatorzy, nie uczestniczący w rozgrywkach II ligi i wyższych.

Poszczególne miejscowości mogą wystawić maksymalnie dwie drużyny.

Zawody będą rozgrywane według przepisów Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zależny od liczby drużyn, które wezmą udział w turnieju.

Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

W kwestiach spornych organizatorzy zapewniają sobie interpretację spraw nieobjętych regulaminem.

Organizatorzy zapewniają:

Puchary, medale oraz indywidualne wyróżnienia.

Wodę podczas zawodów.

Sędziów, obsługę medyczną i techniczną.

Pliki do pobrania