• Żubry
  • Sarny

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Zebranie mieszkańców gminy Białowieża z projektantem, który będzie opracowywać dokumentacje projektowe instalacji fotowoltaicznych

Informuje się, że w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) odbędzie się zebranie mieszkańców gminy Białowieża z projektantem, który będzie opracowywać dokumentacje projektowe instalacji fotowoltaicznych, na potrzeby wniosku: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża”, jaki Gmina Białowieża planuje złożyć do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.1. Gospodarka niskoemisyjna.

Głównym celem spotkania będzie przekazanie mieszkańcom gminy jak najwięcej informacji na temat:  działania instalacji fotowoltaicznej, warunków montażu na nieruchomości, sposobu i warunków  rozliczania przez użytkownika instalacji, zużytej energii elektrycznej.  

Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży, Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża.
Początek spotkania godzina 17:00 .

WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA

Przydatne linki