• Żubry
  • Sarny

Obowiązek złożenia Informacji o wyrobach zawierających azbest

Obowiązek złożenia Informacji o wyrobach zawierających azbest

Informację o wyrobach zawierających azbest należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia

Włąściciele nieruchomości połozonych na terenie Gminy Białowieża posiadający na swoich działkach azbest w każdej postaci tj. zarówno stanowiący pokrycie dachowe jak i pryzmowany zobowiązani są do przedkładania Wójtowi corocznej Informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do dnia 31 stycznia.

Informację sporządza się w 2 egzemplarzach:       
1)   jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi,           
2)   drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Pliki do pobrania