• Żubry
  • Sarny

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczace w/w studium.

Czytaj całość w BIP >>>>>>