• Żubry
  • Sarny

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnej XXXV Sesji Rady Gminy

Postanawiam
1. Zwołać nadzwyczajną XXXV Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 1400 dnia 15 września  2017 r.
2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Krzysztof Zamojski

Przydatne linki