• Żubry
  • Sarny

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zbierane są dane w zakresie możliwość utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Białowieża rozważa możliwość utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z powyższym zbierane są dane w zakresie ww. potrzeb.

Wszystkich zainteresowanych rodziców utworzeniem formy opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Białowieża prosimy o kontakt na e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl  w terminie do 14 marca 2018r.