• Żubry
  • Sarny

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Białowieża zaprasza zainteresowanych mieszkańców do składania informacji o zapotrzebowaniu na zakup drewna opałowego liściastego na 2018 rok.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania informacji osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białowieża lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ug.bialowieza.pl

Zebrane zapotrzebowanie zostanie przekazane do Nadleśnictwa Białowieża.

Dalsze informacje na temat sprzedaży drewna opałowego będą udzielane przez Nadleśnictwo Białowieża.

Informacje zbierane będą do 15 kwietnie 2018 r.

z poważaniem
Wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz