• Żubry
  • Sarny

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 147.2017 Wójta Gminy Białowieża z dnia 22 lutego 2017 r. o trybie i terminie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Białowieża w sprawie zmiany nazwy ulicy Browskiej w miejscowości Białowieża.

Wójt Gminy Białowieża przedstawia do konsultacji społecznych mieszkańcom gminy Białowieża zmianę nazwy ulicy Browskiej  na odcinku  o długości około 600 mb, tj. od skrzyżowania z ul. Wojciechówka do granicy z działką ozn. nr geod 410 obr. Podolany (działka w zarządzie Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża), na ulicę Simony Kossak.

Opinie do projektu można składać w formie pisemnej za pomocą formularza ankietowego dostępnego w sekretariacie Urzędu Gminy Białowieża oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Białowieża  http://gmina.bialowieza.pl/pl/pliki-do-pobrania.html w terminie od dnia 23 lutego 2017 r. do dnia 2 marca 2017 r.

Przydatne linki