• Żubry
  • Sarny

Organizatorzy Systemu Rekomendacji zapraszają

Organizatorzy Systemu Rekomendacji zapraszają

Ogłoszenie o naborze oraz odnowieniu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił nabór oraz odnowienie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

Wszelkie informacje znajdują się w linku: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/turystyka/turystyka_rekreacja/ogloszenie-o-naborze-oraz-odnowieniu-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom.html

Termin rozpoczęcia naboru:20 grudnia 2017 r.

Termin zakończenia naboru:31 stycznia 2018 r.

Organizatorem Systemu Rekomendacji w Województwie Podlaskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Osoba odpowiedzialna za nabór: Bożena Pogorzelska, tel. kontaktowy 85 665 44 85

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail:mpr@wrotapodlasia.pl

Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Przydatne linki