• Żubry
  • Sarny

„Piknik z Klimatem”

„Piknik z Klimatem”

W dniu 27 sierpnia 2017 r. Białowieski Park Narodowy weźmie udział w wydarzeniu pt. „Piknik z Klimatem”, odbywającym się w Warszawie.

Impreza ta organizowana jest od wielu lat w naszej stolicy w ostatnią niedzielę wakacji, wpisała się na stałe w  harmonogram warszawskich imprez i przyciąga rzesze mieszkańców oraz turystów.

Białowieski Park Narodowy planuje część stoiska wyodrębnić jako przestrzeń do promocji ofert turystycznych naszych mieszkańców z gmin, na których terenie położony jest Park: Gminy Białowieża i Gminy Narewka.

Dlatego też zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców branży turystycznej i okołoturystycznej z Gminy Białowieża i Gminy Narewka (agrokwaterodawców, punkty gastronomiczne, biura turystyczne, wypożyczalnie rowerów i innego sprzętu sportowego, osoby wynajmujące bryczki, świadczące usługi transportowe dla turystów i inne…) do przyniesienia swoich ofert turystycznych/wizytówek/ulotek i innych materiałów reklamowych.

Materiały prosimy dostarczyć do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN, Białowieża, Park Pałacowy, od 21 do 24 sierpnia (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00-15.00.

Liczymy, że w ten sposób uda nam się zachęcić część mieszkańców Warszawy i turystów do przyjazdu do naszego regionu także w najbliższych powakacyjnych miesiącach i skorzystania z Państwa propozycji turystycznych.

Przydatne linki