• Żubry
  • Sarny

Pomoc finansowa dla gospodarstw

Pomoc finansowa dla gospodarstw

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał ogłoszenie dotyczące pomocy finansowej dla gospodarstw, w których w 2016 r. wystąpiły szkody spowodowane gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub suszą.

Poszkodowani rolnicy wnioski mogą składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego albo miejsce zamieszkania w okresie od 17.10.2016r. do 31.10.2016r.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( www..arimr.gov.pl)


Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Stefan Sołomianko
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska