• Żubry
  • Sarny

Posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża

Posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 13 października 2016 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu  Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

Plan posiedzenia:
1. Zaległości w opłatach na rzecz gminy Białowieża.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Planowania,
Gospodarki Finansowej i Komunalnej
Małgorzata Szpakowicz