• Żubry
  • Sarny

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Białowieża

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Białowieża

Zaproszenie do wzięcia udziału w wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy Białowieża...

Zaproszenie do wzięcia udziału w wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 5 września 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul.Sportowa 1.

Plan posiedzenia:
1. Analiza informacji wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
2. Dyskusja nad odpowiedzią do Ministra Środowiska.  
3. Analiza materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji Planowania,
Gospodarki Finansowej i Komunalnej